Współpraca rodziców z dzieckiem z ADHD

Wychowanie dziecka z ADHD, to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Jednak pracę z dzieckiem nadpobudliwym rodzice powinni zacząć od siebie samych. Powinni oni nauczyć się akceptacji każdego dziecka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Muszą zaakceptować odmienność dziecka, oraz fakt, że nie wszystkie dzieci są idealne .

Bardzo ważnym elementem wychowania dziecka nadpobudliwego jest trening koncentracji uwagi. Istnieje wiele gier i zabaw, które doskonale pozwalają na naukę zdrowego rywalizowania, cierpliwości, umiejętności oczekiwania na swoją kolej . Zdolność skupiania uwagi należy trenować już od najmłodszych lat- szczególnie u dzieci nadpobudliwych. Najlepiej robić to razem- wspólnie spędzając czas, bawiąc się- w przyjaznej i miłej atmosferze.

Bardzo ważnym aspektem pracy rodzica z dzieckiem z ADHD, jest prawidłowa organizacja nauki w domu. Odrabianie zadań domowych z nadpobudliwym dzieckiem to bardzo ciężka i żmudna praca, wymagająca koncentracji i skupienia. Stworzenie odpowiednich i optymalnych warunków jest niezbędne, by nauka w domu przynosiła oczekiwane efekty.

Przede wszystkim należy ograniczyć dostęp wszystkich utrudniających prace bodźców. Należy pamiętać, aby w pokoju, gdzie odrabiane są lekcje panował porządek, a na biurku dziecka znajdowały się tylko przybory potrzebne w czasie nauki- wszystkie inne mogą rozproszyć jego uwagę . Wskazane jest tez, aby biurko nie sąsiadowało bezpośrednio z oknem, gdyż może to powodować rozpraszanie dziecka, które zamiast zająć się lekcjami, będzie godzinami patrzyło w okno

Niezmiernie ważną kwestią jest w miarę możliwości stała pora odrabiania lekcji . U dziecka z nadpobudliwością rutyna i powtarzalność wprowadzają harmonię i porządek do jego nieuporządkowanego świata. Dobrą metodą jest wprowadzenie jakiegoś sygnału, który będzie przypominał o zbliżającym się czasie odrabiania lekcji. Może być to budzik  lub inny sygnał. Warto nastawić, go na kilkanaście minut przed wyznaczoną porą nauki- pozwoli to dziecku na przygotowanie się do pracy: wyciszeniu, skorzystaniu z toalety itp.

Problemy z koncentracją u nadpobudliwych dzieci wymagają pracy w krótkich odstępach czasu, po których następuje przerwa . Pozwala to dziecku na rozładowanie napięcia, dla którego pozostanie w stanie całkowitego bezruchu jest praktycznie nie możliwe.

Błędem popełnianym przez rodziców jest odrabianie za dziecko zadań domowych. Opiekunowie robią to zwykle w dobrych intencjach, niestety jednak w ten sposób dziecko uczy się zależności oraz wyrabia się w nim brak samodzielności. Kiedy dziecko napotka problem w wykonywanej pracy rodzic powinien pomóc mu nakierowując go na prawidłowe rozwiązanie zadania, a nie wykonać go za niego .

Rodzice powinni stale ćwiczyć i powtarzać z dzieckiem opanowaną już wiedzę i umiejętności. Wiedzę, którą dziecko ma przyswoić należy powtarzać wielokrotnie, dopóki dziecko całkowicie jej nie przyswoi.

W wychowaniu nadpobudliwego dziecka bardzo ważne jest stosowanie konsekwencji.
Mogą mieć one różny charakter. Wyróżnia się tak zwane konsekwencje naturalne oraz logiczne .

Konsekwencje naturalne są to wszystkie zdarzenia jakie dotykają dziecko, w  wyniku jego zachowań bez ingerencji osób dorosłych. Dzięki nim człowiek, uczy się przez własne doświadczenia . Konsekwencje logiczna zaś to takie, które zostały wprowadzone przez dorosłych jako kara za złe zachowanie .

Koniecznością jest wprowadzenie jasnych i klarownych zasad, jakich dziecko musi przestrzegać. Należy także pamiętać o tym, że wszyscy domownicy powinni przestrzegać ich w równym stopniu .

Dziecko dokładnie powinno wiedzieć, na jakie zachowania ma przyzwolenie, a czego absolutnie nie wolno mu robić. Rodzice powinni stworzyć dziecko jasne wytyczne oraz wskazania co jest dobre ,a co złe.

Po ustaleniu zasad i reguł i zasad obowiązujących dziecko rodzice powinni się zastanowić w jaki sposób egzekwować u dziecka konsekwencję w przypadku złamania zasad. Na początku rodzice powinni pamiętać, że konsekwencja powinna być wprowadzone zaraz po wystąpieniu złego zachowania, doprowadzona do końca, a także cel jaki chcemy osiągnąć po wprowadzeniu konsekwencji musi być realny .

Oprócz kar bardzo ważne jest stosowanie nagród, pochwał oraz pozytywnych wzmocnień.

Dziecko nadpobudliwe bardzo często spotyka się z upominaniem i narzekaniem na jego osobę. Bardzo ważne jest zatem, aby egzekwować i nagradzać u dziecka dobre zachowania, dzięki czemu dziecko będzie czuło się docenione i bardziej wartościowe.

One thought on “Współpraca rodziców z dzieckiem z ADHD”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *