Category Archives: Terapie

Współpraca rodziców z dzieckiem z ADHD

Wychowanie dziecka z ADHD, to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Jednak pracę z dzieckiem nadpobudliwym rodzice powinni zacząć od siebie samych. Powinni oni nauczyć się akceptacji każdego dziecka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Muszą zaakceptować odmienność dziecka, oraz fakt, że nie wszystkie dzieci są idealne . Bardzo ważnym elementem wychowania dziecka nadpobudliwego jest trening koncentracji uwagi. Istnieje wiele gier i zabaw, które doskonale pozwalają na naukę zdrowego rywalizowania, cierpliwości, umiejętności oczekiwania na swoją kolej . Zdolność skupiania uwagi należy trenować już od najmłodszych…

Read More »

ADHD – fakty i mity

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W dzisiejszych czasach Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD), to zaburzenie, które niesie za sobą wiele niewyjaśnionych pytań. Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Poniżej zostaną przedstawiona najważniejsze fakty i mity na temat tego schorzenia. Najważniejsze fakty:   Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej po raz pierwszy został opisany w roku 1845 przez Heinricha Hoffmana. Nie jest więc on wymysłem ani trendem nowoczesnych…

Read More »

Zabawy i gry dla dziecka z ADHD

Oto kilka zabaw i gier, które doskonale nadają się do ćwiczenia koncentracji uwagi:   „odwzorowywanie” – dziecko jak najdokładniej musi przerysować obiekty znajdujące się na innej kartce, „różnice” – dziecko musi odgadnąć różnice, którymi różnią się obrazki „wyszukiwanie elementów” – dziecko wyszukuje w tekście książki lub gazety odpowiedni symbol lub literę i zakreśla ją, „korektor” – rodzic tworzą tekst, zawierający różnego rodzaju błędy- za dużo liter w jednym słowie, powtarzające się litery, zadaniem dziecka jest je odszukać i wykreślić, „złączki” – dziecko wyszukuje w tekście…

Read More »

Medyczne ujęcie ADHD

Naukowcy z Brookhaven National Laboratory podjęli się wykazania różnic w funkcjonowaniu chemicznym mózgu dzieci obciążonych ADHD. Badania wykazały, że nadpobudliwość oraz kłopoty z koncentracją powiązane są z gorszym funkcjonowaniem białek odpowiedzialnych za przenoszenie oraz działanie neuroprzekaźnika dopaminy. Taka  sytuacja decyduje o zakłóceniu systemu motywującego dla mózgu. Uszkodzenia mózgu mogą tłumaczyć, niektóre kliniczne symptomy ADHD, obejmujące brak koncentracji oraz zmniejszoną motywację oraz towarzyszące czasami skłonności do uzależnień oraz otyłości. Zespół badawczy udowodnił, że ADHD zależne jest od oddziaływania dopaminy. W analizie tego zjawiska posłużono się pozytonową…

Read More »

Formy terapii ADHD

Celem terapii jest  zmniejszenie objawów nadpobudliwości oraz zmniejszenie przejawów zaburzeń współistniejących i zredukowanie ryzyka późniejszych powikłań. Terapia dziecka z ADHD musi być dostosowana do wieku a także potrzeb dziecka, a najskuteczniejszą jej formą jest połączenie wszystkich opisanych poniżej metod. Należy podkreślić, że terapia jest formą opieki nie zaś leczenia. Można wskazać na różne formy terapii: 1. Behawioralne metody kierowania zachowaniami dziecka z ADHD obejmujące: tworzenie odpowiedniego systemu procedur oraz zasad, efektywne wydawanie poleceń, które powinny być krótkie oraz pozytywnie sformułowane, stosowanie konsekwencji pozytywnych oraz negatywnych…

Read More »