Category Archives: Strategie leczenia ADHD

Zabawy i gry dla dziecka z ADHD

Oto kilka zabaw i gier, które doskonale nadają się do ćwiczenia koncentracji uwagi:   „odwzorowywanie” – dziecko jak najdokładniej musi przerysować obiekty znajdujące się na innej kartce, „różnice” – dziecko musi odgadnąć różnice, którymi różnią się obrazki „wyszukiwanie elementów” – dziecko wyszukuje w tekście książki lub gazety odpowiedni symbol lub literę i zakreśla ją, „korektor” – rodzic tworzą tekst, zawierający różnego rodzaju błędy- za dużo liter w jednym słowie, powtarzające się litery, zadaniem dziecka jest je odszukać i wykreślić, „złączki” – dziecko wyszukuje w tekście…

Read More »

Diagnozowanie ADHD

Zdiagnozowanie ADHD u dziecka jest niezwykle trudnym zadaniem. Rozpoznanie w kierunku ADHD musi być przeprowadzone przez ekspertów i obejmować między innymi następujące badania: wywiad – zebranie od rodziców informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego zachowania; uzyskanie od nauczyciela informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu lub w szkole, badanie przez lekarza pediatrę, badanie przez neurologa (wykonanie badania EEG – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Próba ta  polega na rejestrowaniu zmian potencjału elektrycznego na obszarze skóry…

Read More »

Leczenie farmakologiczne ADHD

Metody terapii nadpobudliwości psychoruchowej można podzielić na farmakoterapię i metody pozafarmakologiczne. W terapii ADHD  stosuje się najczęściej leki z grupy: psychostymulujących, przeciwdepresyjnych, przeciwnadciśnieniowych . Leki nie eliminują przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej. Działają one przez okres czasu, kiedy są podawane. Są one w stanie zapobiec wielu następstwom nadpobudliwości np. słabym wynikom w nauce, niskiej samoocenie, wypadkom czy kontuzjom, mogą pomóc w poprawie relacji z rówieśnikami. Bardzo istotne jest dobranie leku odpowiedniego dla dziecka (zwykle pierwszy z zastosowanych leków może okazać się bezskuteczny i wtedy konieczna jest zmiana…

Read More »

Medyczne ujęcie ADHD

Naukowcy z Brookhaven National Laboratory podjęli się wykazania różnic w funkcjonowaniu chemicznym mózgu dzieci obciążonych ADHD. Badania wykazały, że nadpobudliwość oraz kłopoty z koncentracją powiązane są z gorszym funkcjonowaniem białek odpowiedzialnych za przenoszenie oraz działanie neuroprzekaźnika dopaminy. Taka  sytuacja decyduje o zakłóceniu systemu motywującego dla mózgu. Uszkodzenia mózgu mogą tłumaczyć, niektóre kliniczne symptomy ADHD, obejmujące brak koncentracji oraz zmniejszoną motywację oraz towarzyszące czasami skłonności do uzależnień oraz otyłości. Zespół badawczy udowodnił, że ADHD zależne jest od oddziaływania dopaminy. W analizie tego zjawiska posłużono się pozytonową…

Read More »

Leki stosowane w ADHD

Poniżej znajduje się tabela z wybranymi lekami stosowanymi w ADHD wraz z możliwymi działaniami ubocznymi. Tabela opracowana zostałą na podstawie: T. Hanć, Dzieciństwo i dorastanie z ADHD, Impuls, Kraków 2009, s. 42. W Polsce leczenie farmakologiczne nie cieszy się jeszcze wśród rodziców dużą popularnością. Podchodzą oni z dystansem do leków, które bezpośrednio ingerują w pracę mózgu dziecka.   Grupa leków Nazwa Możliwe efekty uboczne Psychostymulujące Amfetamina Metylofenidat Pemolina Bezsenność Redukcja apetytu Utrata masy ciała Okresowe spowolnienie wzrastania wysokości ciała Nasilenie tików Depresja Lęk Niepokój Przeciwdepresyjne…

Read More »

Określenie pojęcia i przyczyn ADHD

O zjawisku ADHD w Polsce mówi się od kilku lat, na zachodzie zaś problem ten znany już jest od znacznie dłuższego czasu- czym więc jest ADHD? ADHD to skrót od angielskiego Attention Deficyt Hyperactivity Disorder, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nadpobudliwość psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi. Stanowi diagnostyczne określenie, które opisuje zróżnicowaną grupę dzieci, które wykazują problemy powiązane z niedoborem koncentracji uwagi lub też wykazującymi skłonność do rozproszenia uwagi, co wielokrotnie wiąże się z impulsywnością oraz nadaktywnością. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej zalicza się do zbioru zaburzeń,…

Read More »

Formy terapii ADHD

Celem terapii jest  zmniejszenie objawów nadpobudliwości oraz zmniejszenie przejawów zaburzeń współistniejących i zredukowanie ryzyka późniejszych powikłań. Terapia dziecka z ADHD musi być dostosowana do wieku a także potrzeb dziecka, a najskuteczniejszą jej formą jest połączenie wszystkich opisanych poniżej metod. Należy podkreślić, że terapia jest formą opieki nie zaś leczenia. Można wskazać na różne formy terapii: 1. Behawioralne metody kierowania zachowaniami dziecka z ADHD obejmujące: tworzenie odpowiedniego systemu procedur oraz zasad, efektywne wydawanie poleceń, które powinny być krótkie oraz pozytywnie sformułowane, stosowanie konsekwencji pozytywnych oraz negatywnych…

Read More »