Category Archives: Informacje medyczne

Przyczyny ADHD

Przyczyny powstawania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD nie są do końca znane. Są to niezwykle złożone mechanizmy, które wymagają wiedzy z różnych dziedzin. Przez wiele lat naukowcy i lekarze usiłowali opracować wspólna koncepcję, która pozwoliłaby wytłumaczyć, dlaczego niektóre dzieci, mimo posiadania pozytywnych wzorców społecznych, dobrego środowiska rodzinnego i wychowawczego, dobrych warunków materialno-bytowych, braku wyraźnych uszkodzeń układu nerwowego czy upośledzenia umysłowego zachowują się tak, że otoczeniu oraz im samym bardzo trudno wytrzymać. Powstały koncepcję, które sprawdzały się tylko do nielicznej grupy dzieci z ADHD, dlatego obecnie…

Read More »

ADHD – fakty i mity

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W dzisiejszych czasach Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD), to zaburzenie, które niesie za sobą wiele niewyjaśnionych pytań. Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Poniżej zostaną przedstawiona najważniejsze fakty i mity na temat tego schorzenia. Najważniejsze fakty:   Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej po raz pierwszy został opisany w roku 1845 przez Heinricha Hoffmana. Nie jest więc on wymysłem ani trendem nowoczesnych…

Read More »

Problemy w nauce dzieci z ADHD

Szkoła jest dla większości uczniów miejscem zdobywania wiedzy, uczenia się niezależności. Niestety dla dziecka z ADHD z powodu objawów, które towarzyszą Nadpobudliwości, szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, przykrych doświadczeń, a w konsekwencji utraty wiary w siebie i poszanowania własnej osoby i godności. Według badań dzieci z ADHD mają następujące trudności w nauce: 90% dzieci nie radzi sobie z nauką, 90% dzieci z ADHD osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, 20% dzieci z ADHD ma specyficzne zaburzenia czytania.   Efektem zaburzeń koncentracji uwagi w…

Read More »

Diagnozowanie ADHD

Zdiagnozowanie ADHD u dziecka jest niezwykle trudnym zadaniem. Rozpoznanie w kierunku ADHD musi być przeprowadzone przez ekspertów i obejmować między innymi następujące badania: wywiad – zebranie od rodziców informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego zachowania; uzyskanie od nauczyciela informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu lub w szkole, badanie przez lekarza pediatrę, badanie przez neurologa (wykonanie badania EEG – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Próba ta  polega na rejestrowaniu zmian potencjału elektrycznego na obszarze skóry…

Read More »

Leczenie farmakologiczne ADHD

Metody terapii nadpobudliwości psychoruchowej można podzielić na farmakoterapię i metody pozafarmakologiczne. W terapii ADHD  stosuje się najczęściej leki z grupy: psychostymulujących, przeciwdepresyjnych, przeciwnadciśnieniowych . Leki nie eliminują przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej. Działają one przez okres czasu, kiedy są podawane. Są one w stanie zapobiec wielu następstwom nadpobudliwości np. słabym wynikom w nauce, niskiej samoocenie, wypadkom czy kontuzjom, mogą pomóc w poprawie relacji z rówieśnikami. Bardzo istotne jest dobranie leku odpowiedniego dla dziecka (zwykle pierwszy z zastosowanych leków może okazać się bezskuteczny i wtedy konieczna jest zmiana…

Read More »

Medyczne ujęcie ADHD

Naukowcy z Brookhaven National Laboratory podjęli się wykazania różnic w funkcjonowaniu chemicznym mózgu dzieci obciążonych ADHD. Badania wykazały, że nadpobudliwość oraz kłopoty z koncentracją powiązane są z gorszym funkcjonowaniem białek odpowiedzialnych za przenoszenie oraz działanie neuroprzekaźnika dopaminy. Taka  sytuacja decyduje o zakłóceniu systemu motywującego dla mózgu. Uszkodzenia mózgu mogą tłumaczyć, niektóre kliniczne symptomy ADHD, obejmujące brak koncentracji oraz zmniejszoną motywację oraz towarzyszące czasami skłonności do uzależnień oraz otyłości. Zespół badawczy udowodnił, że ADHD zależne jest od oddziaływania dopaminy. W analizie tego zjawiska posłużono się pozytonową…

Read More »

Typowe objawy ADHD

O zespole nadpobudliwości psychoruchowej możemy mówić wówczas, gdy jej objawy przeszkadzają dziecku czy dorosłemu prawidłowym a więc satysfakcjonującym funkcjonowaniu w życiu. Oznacza to, że dziecko które jest bardzo żywe, ruchliwe, ciągle jest w ruchu, ale ma wielu przyjaciół, nie ma problemów szkolnych, dobrze się koncentruje i nie sprawie zbytnich kłopotów wychowawczych nie będzie miało ADHD. Symptomy związane z ruchliwością, zakłóceniami koncentracji uwagi oraz impulsywnością muszą być takie, że przy ich występowaniu dziecko ma utrudnione normalne funkcjonowanie, adaptację w nowym środowisku. Ponadto objawy powinny utrzymywać się…

Read More »

Leki stosowane w ADHD

Poniżej znajduje się tabela z wybranymi lekami stosowanymi w ADHD wraz z możliwymi działaniami ubocznymi. Tabela opracowana zostałą na podstawie: T. Hanć, Dzieciństwo i dorastanie z ADHD, Impuls, Kraków 2009, s. 42. W Polsce leczenie farmakologiczne nie cieszy się jeszcze wśród rodziców dużą popularnością. Podchodzą oni z dystansem do leków, które bezpośrednio ingerują w pracę mózgu dziecka.   Grupa leków Nazwa Możliwe efekty uboczne Psychostymulujące Amfetamina Metylofenidat Pemolina Bezsenność Redukcja apetytu Utrata masy ciała Okresowe spowolnienie wzrastania wysokości ciała Nasilenie tików Depresja Lęk Niepokój Przeciwdepresyjne…

Read More »

Określenie pojęcia i przyczyn ADHD

O zjawisku ADHD w Polsce mówi się od kilku lat, na zachodzie zaś problem ten znany już jest od znacznie dłuższego czasu- czym więc jest ADHD? ADHD to skrót od angielskiego Attention Deficyt Hyperactivity Disorder, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nadpobudliwość psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi. Stanowi diagnostyczne określenie, które opisuje zróżnicowaną grupę dzieci, które wykazują problemy powiązane z niedoborem koncentracji uwagi lub też wykazującymi skłonność do rozproszenia uwagi, co wielokrotnie wiąże się z impulsywnością oraz nadaktywnością. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej zalicza się do zbioru zaburzeń,…

Read More »

ADHD – fakty i mity 3

Dziecko z ADHD nie ma przyjaciół – prawdą, jest że zabawa z nadpobudliwym kolegą nie jest łatwa i nie wszystkie dzieci będą chciały się bawić z biegającym i krzyczącym kolegą. Jednak wcale to nie oznacza, że nadpobudliwe dzieci nie mają przyjaciół. Wręcz przeciwnie – niejednokrotnie nawiązują one przyjaźnie, które mogą trwać latami, a dzieci lubią ich towarzystwo – MIT