Category Archives: Dla rodziców

Przyczyny ADHD

Przyczyny powstawania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD nie są do końca znane. Są to niezwykle złożone mechanizmy, które wymagają wiedzy z różnych dziedzin. Przez wiele lat naukowcy i lekarze usiłowali opracować wspólna koncepcję, która pozwoliłaby wytłumaczyć, dlaczego niektóre dzieci, mimo posiadania pozytywnych wzorców społecznych, dobrego środowiska rodzinnego i wychowawczego, dobrych warunków materialno-bytowych, braku wyraźnych uszkodzeń układu nerwowego czy upośledzenia umysłowego zachowują się tak, że otoczeniu oraz im samym bardzo trudno wytrzymać. Powstały koncepcję, które sprawdzały się tylko do nielicznej grupy dzieci z ADHD, dlatego obecnie…

Read More »

Współpraca rodziców z dzieckiem z ADHD

Wychowanie dziecka z ADHD, to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Jednak pracę z dzieckiem nadpobudliwym rodzice powinni zacząć od siebie samych. Powinni oni nauczyć się akceptacji każdego dziecka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Muszą zaakceptować odmienność dziecka, oraz fakt, że nie wszystkie dzieci są idealne . Bardzo ważnym elementem wychowania dziecka nadpobudliwego jest trening koncentracji uwagi. Istnieje wiele gier i zabaw, które doskonale pozwalają na naukę zdrowego rywalizowania, cierpliwości, umiejętności oczekiwania na swoją kolej . Zdolność skupiania uwagi należy trenować już od najmłodszych…

Read More »

ADHD w literaturze

Poniżej znajduje się lista książek i artykułów, w których można znaleźć sporo przydatnych informacji na temat ADHD: Anielska A., O nadpobudliwości psychoruchowej, „Życie Szkoły”, 2005 nr 4, Arcelus J., Mundek A., ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa, Bellona,  Warszawa 2006, Bacelewska D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006, Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004, Borowska A., Jak pomóc dziecku z ADHD, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2009, Borowska B., Impulsywność poznawcza w zespole ADHD, „Psychologia Rozwojowa”, 2005 nr 3, Chrąściel K., Dziecko z ADHD…

Read More »

Trudności dziecka z ADHD

Dla dziecka z ADHD z powodu objawów, które towarzyszą Nadpobudliwości, szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, przykrych doświadczeń, a w konsekwencji utraty wiary w siebie i poszanowania własnej osoby i godności. Uczniowie posiadający zespół ADHD są kategoryzowani poprzez otoczenie jako wciąż przeszkadzające na lekcji i przysparzające kłopotów sobie, jak i rodzicom, oraz nauczycielom i kolegom, co prowadzi do negatywnych skutków w kontaktach z innymi dziećmi. Rodzice nadpobudliwego dziecka bardzo często dowiadują się od nauczycieli, że ich pociecha mając napady złości bije i dokucza innym dzieciom.…

Read More »

ADHD – fakty i mity

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W dzisiejszych czasach Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD), to zaburzenie, które niesie za sobą wiele niewyjaśnionych pytań. Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Poniżej zostaną przedstawiona najważniejsze fakty i mity na temat tego schorzenia. Najważniejsze fakty:   Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej po raz pierwszy został opisany w roku 1845 przez Heinricha Hoffmana. Nie jest więc on wymysłem ani trendem nowoczesnych…

Read More »

Diagnozowanie ADHD

Zdiagnozowanie ADHD u dziecka jest niezwykle trudnym zadaniem. Rozpoznanie w kierunku ADHD musi być przeprowadzone przez ekspertów i obejmować między innymi następujące badania: wywiad – zebranie od rodziców informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego zachowania; uzyskanie od nauczyciela informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu lub w szkole, badanie przez lekarza pediatrę, badanie przez neurologa (wykonanie badania EEG – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Próba ta  polega na rejestrowaniu zmian potencjału elektrycznego na obszarze skóry…

Read More »

Leczenie farmakologiczne ADHD

Metody terapii nadpobudliwości psychoruchowej można podzielić na farmakoterapię i metody pozafarmakologiczne. W terapii ADHD  stosuje się najczęściej leki z grupy: psychostymulujących, przeciwdepresyjnych, przeciwnadciśnieniowych . Leki nie eliminują przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej. Działają one przez okres czasu, kiedy są podawane. Są one w stanie zapobiec wielu następstwom nadpobudliwości np. słabym wynikom w nauce, niskiej samoocenie, wypadkom czy kontuzjom, mogą pomóc w poprawie relacji z rówieśnikami. Bardzo istotne jest dobranie leku odpowiedniego dla dziecka (zwykle pierwszy z zastosowanych leków może okazać się bezskuteczny i wtedy konieczna jest zmiana…

Read More »

Medyczne ujęcie ADHD

Naukowcy z Brookhaven National Laboratory podjęli się wykazania różnic w funkcjonowaniu chemicznym mózgu dzieci obciążonych ADHD. Badania wykazały, że nadpobudliwość oraz kłopoty z koncentracją powiązane są z gorszym funkcjonowaniem białek odpowiedzialnych za przenoszenie oraz działanie neuroprzekaźnika dopaminy. Taka  sytuacja decyduje o zakłóceniu systemu motywującego dla mózgu. Uszkodzenia mózgu mogą tłumaczyć, niektóre kliniczne symptomy ADHD, obejmujące brak koncentracji oraz zmniejszoną motywację oraz towarzyszące czasami skłonności do uzależnień oraz otyłości. Zespół badawczy udowodnił, że ADHD zależne jest od oddziaływania dopaminy. W analizie tego zjawiska posłużono się pozytonową…

Read More »

Problemy w kontaktach szkolnych z rówieśnikami

Uczniowie posiadający zespół ADHD są kategoryzowani poprzez otoczenie jako wciąż przeszkadzające na lekcji i przysparzające kłopotów sobie, jak i rodzicom, oraz nauczycielom i kolegom, co prowadzi do negatywnych skutków w kontaktach z innymi dziećmi. Rodzice nadpobudliwego dziecka bardzo często dowiadują się od nauczycieli, że ich pociecha mając napady złości bije i dokucza innym dzieciom. Dzieci z ADHD niechętnie wybierane są do wspólnych zabaw i gier klasowych, ponieważ nie umieją dostosować się do panujących w nich zasad i reguł. Wtrącając do zabawy swoje zasady, a także…

Read More »

Typowe objawy ADHD

O zespole nadpobudliwości psychoruchowej możemy mówić wówczas, gdy jej objawy przeszkadzają dziecku czy dorosłemu prawidłowym a więc satysfakcjonującym funkcjonowaniu w życiu. Oznacza to, że dziecko które jest bardzo żywe, ruchliwe, ciągle jest w ruchu, ale ma wielu przyjaciół, nie ma problemów szkolnych, dobrze się koncentruje i nie sprawie zbytnich kłopotów wychowawczych nie będzie miało ADHD. Symptomy związane z ruchliwością, zakłóceniami koncentracji uwagi oraz impulsywnością muszą być takie, że przy ich występowaniu dziecko ma utrudnione normalne funkcjonowanie, adaptację w nowym środowisku. Ponadto objawy powinny utrzymywać się…

Read More »