Category Archives: Dla nauczycieli

Dziecko z ADHD a kryzys młodszego wieku szkolnego

Podstawowym zadaniem okresu młodszego wieku szkolnego, jest wykształcenie kompetencji i cechy pracowitości, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Możliwe jest to dzięki wzmożonej uwadze, a także aktywności dziecka. Nie trudno zauważyć, iż u dzieci nadpobudliwych spełnienie tych dwóch warunków jest niemożliwe. Impulsywność- jest dodatkowym utrudnieniem, sprawiając że dzieci podążają za każdym bodźcem, który wywołuje u nich silną stymulację. Konsekwencją tego może być szereg niepowodzeń, które dzieci będą doświadczać w czasie trwania nauki szkolnej. Zauważalne są także ich charakterystyczne trudności w zadaniach, które wymagają takich umiejętności…

Read More »

Charakterystyka okresu rozwojowego młodszego wieku szkolnego

Pojęcie rozwoju jest zazwyczaj rozumiane jako długotrwały proces w czasie, którego dokonują się prawidłowe, następujące po sobie zmiany. Zmiany to prowadzą do przechodzenia od form prostych do bardziej złożonych i skomplikowanych. Podstawowymi czynnikami rozwoju człowieka są: geny, środowisko, własna aktywność, wychowanie. Coraz częściej podkreśla się jednak, że najważniejszym z wyżej wymienionych czynników jest własna aktywność jednostki. Aktywność rozumiana jest jako charakterystyczny stan, który przejawia się w każdym zachowaniu i działaniu człowieka- od narodzin, aż do śmierci. Określa się ją jako siłę wewnętrzną uruchamianą przez jednostkę…

Read More »

Współpraca rodziców z dzieckiem z ADHD

Wychowanie dziecka z ADHD, to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Jednak pracę z dzieckiem nadpobudliwym rodzice powinni zacząć od siebie samych. Powinni oni nauczyć się akceptacji każdego dziecka ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Muszą zaakceptować odmienność dziecka, oraz fakt, że nie wszystkie dzieci są idealne . Bardzo ważnym elementem wychowania dziecka nadpobudliwego jest trening koncentracji uwagi. Istnieje wiele gier i zabaw, które doskonale pozwalają na naukę zdrowego rywalizowania, cierpliwości, umiejętności oczekiwania na swoją kolej . Zdolność skupiania uwagi należy trenować już od najmłodszych…

Read More »

ADHD w literaturze

Poniżej znajduje się lista książek i artykułów, w których można znaleźć sporo przydatnych informacji na temat ADHD: Anielska A., O nadpobudliwości psychoruchowej, „Życie Szkoły”, 2005 nr 4, Arcelus J., Mundek A., ADHD- nadpobudliwość psychoruchowa, Bellona,  Warszawa 2006, Bacelewska D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006, Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004, Borowska A., Jak pomóc dziecku z ADHD, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2009, Borowska B., Impulsywność poznawcza w zespole ADHD, „Psychologia Rozwojowa”, 2005 nr 3, Chrąściel K., Dziecko z ADHD…

Read More »

Trudności dziecka z ADHD

Dla dziecka z ADHD z powodu objawów, które towarzyszą Nadpobudliwości, szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, przykrych doświadczeń, a w konsekwencji utraty wiary w siebie i poszanowania własnej osoby i godności. Uczniowie posiadający zespół ADHD są kategoryzowani poprzez otoczenie jako wciąż przeszkadzające na lekcji i przysparzające kłopotów sobie, jak i rodzicom, oraz nauczycielom i kolegom, co prowadzi do negatywnych skutków w kontaktach z innymi dziećmi. Rodzice nadpobudliwego dziecka bardzo często dowiadują się od nauczycieli, że ich pociecha mając napady złości bije i dokucza innym dzieciom.…

Read More »

Zabawy i gry dla dziecka z ADHD

Oto kilka zabaw i gier, które doskonale nadają się do ćwiczenia koncentracji uwagi:   „odwzorowywanie” – dziecko jak najdokładniej musi przerysować obiekty znajdujące się na innej kartce, „różnice” – dziecko musi odgadnąć różnice, którymi różnią się obrazki „wyszukiwanie elementów” – dziecko wyszukuje w tekście książki lub gazety odpowiedni symbol lub literę i zakreśla ją, „korektor” – rodzic tworzą tekst, zawierający różnego rodzaju błędy- za dużo liter w jednym słowie, powtarzające się litery, zadaniem dziecka jest je odszukać i wykreślić, „złączki” – dziecko wyszukuje w tekście…

Read More »

Problemy w nauce dzieci z ADHD

Szkoła jest dla większości uczniów miejscem zdobywania wiedzy, uczenia się niezależności. Niestety dla dziecka z ADHD z powodu objawów, które towarzyszą Nadpobudliwości, szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, przykrych doświadczeń, a w konsekwencji utraty wiary w siebie i poszanowania własnej osoby i godności. Według badań dzieci z ADHD mają następujące trudności w nauce: 90% dzieci nie radzi sobie z nauką, 90% dzieci z ADHD osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, 20% dzieci z ADHD ma specyficzne zaburzenia czytania.   Efektem zaburzeń koncentracji uwagi w…

Read More »

Problemy w kontaktach szkolnych z rówieśnikami

Uczniowie posiadający zespół ADHD są kategoryzowani poprzez otoczenie jako wciąż przeszkadzające na lekcji i przysparzające kłopotów sobie, jak i rodzicom, oraz nauczycielom i kolegom, co prowadzi do negatywnych skutków w kontaktach z innymi dziećmi. Rodzice nadpobudliwego dziecka bardzo często dowiadują się od nauczycieli, że ich pociecha mając napady złości bije i dokucza innym dzieciom. Dzieci z ADHD niechętnie wybierane są do wspólnych zabaw i gier klasowych, ponieważ nie umieją dostosować się do panujących w nich zasad i reguł. Wtrącając do zabawy swoje zasady, a także…

Read More »